Integritetspolicy (GDPR)

Så hanterar Avfallskvarn Disposer dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen är EU:s regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. En annan benämning är GDPR (General Data Protection Regulation).
I Avfallskvarn Disposers Policy för behandling av personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifter använder Avfallskvarn Disposer för att våra kunder och leverantörer på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av våra tjänster och erbjudanden. Personuppgifter lagras i Avfallskvarn Disposers register. Du som kund eller leverantör till Avfallskvarn Disposer har rätt att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter på Avfallskvarn Disposer.

Dina personuppgifter – dina rättigheter
Här är några exempel på rättigheter som du som medlem i Avfallskvarn Disposer har:

– Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske via e-post till Avfallskvarn Disposer.

– Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Avfallskvarn Disposer. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.

– Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Avfallskvarn Disposer för direktmarknadsföring.

– Du kan lämna klagomål om Avfallskvarn Disposer hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Har du frågor om dina personuppgifter hos oss?
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Avfallskvarn Disposer på info@avfallskvarn.se.

0